Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary i nadziei życzą mieszkańcom:
Rada Nadzorcza i Zarząd
Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN"

U W A G A:
W związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i dynamicznym wzrostem zachorowań w
Polsce i naszym regionie, Zarząd SM "Kormoran” w Olsztynie prosi wszystkich mieszkańców

w obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, o przestrzeganie zaleceń
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych
pozwoli ograniczenie ryzyka zarażenia.
Informujemy, że od dnia 16.03.2020r biura spółdzielni przy ul. Okulickiego 4 i
ul. Okulickiego 5 będą zamknięte dla interesantów - do odwołania. Odwołanie
postępowania prewencyjnego nastąpi w komunikacie na stronie internetowej spółdzielni.
Sprawy pilne i awarie można zgłaszać telefonicznie tel. 89/541-19-44 lub drogą mailową pod adresem dzialadministracji@smkormoran.olsztyn.pl

Administracja będzie realizować zgłoszenia dotyczące tylko awarii.

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi przebywania dzieci i młodzieży oraz dorosłych opiekunów na placach zabawach, w okresie obowiązkowej kwarantanny, od dnia 20.03.2020 roku zostają wyłączone z użytkowania (do odwołania) wszystkie place zabaw znajdujące się w administrowaniu Spółdzielni. Nadmieniamy, że zgodnie z zaleceniami właściwego zachowania w obliczu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19, należy unikać skupisk ludzi, a spędzanie wolnego czasu w grupach, w obecnej sytuacji, należy traktować jako skrajną nieodpowiedzialność. Jednocześnie informujemy Państwa, że od dnia 16.03.2020r. wdrożony został system odkażania klamek, uchwytów, kaset, itp. w budynkach, na elementach i urządzeniach części wspólnych.

UWAGA - KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA OLSZTYNA W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW
(pełny tekst)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(pełny tekst)

UWAGA - trwa budowa kolejnych dwóch budynków na Osiedlu Dywity - są jeszcze WOLNE mieszkania.

W związku z powyższym Spółdzielnia rozpoczyna nabór chętnych w celu rezerwacji mieszkań o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach nr "5" i "6" przy ul. Warmińskiej w Dywitach.

Kontakt tel. (89) 541-80-00 - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy lub osobisty w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okulickiego 5 w Olsztynie (pokój nr 2).

(Film "Osiedle Dywity z lotu ptaka")

Tabele z planami mieszkań i statusem - wolne / zarezerwowane

Zapraszamy do działu Galerie - można obserwować postęp prac."

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w Olsztynie od 24 marca 1987r. prowadzi działalność na rzecz swoich mieszkańców. Wypracowany dorobek materialny i społeczny jest niewątpliwie powodem do dumy, co osiągnięto wspólnymi siłami. Należy podkreślić, że motorem tych sukcesów byli i są zwykli członkowie spółdzielni, których sugestie, zdecydowanie i zaangażowanie przyczyniło się do zapewnienia przyjaznych i bezpiecznych warunków zamieszkiwania w jej zasobach.